Çevre Politikası
Ana Sayfa Kurumsal | Çevre Politikası |

Çevre Politikası

Çevre Politikası Firmamız, faaliyetlerini gerçekleştirirken çevresel boyutları ve etkilerini stratejik olarak yöneterek kalite yönetim sistemini en üst düzeye ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki hususları taahhüt ediyoruz:

Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan çevresel boyutları ve etkileri tespit ederek, çevreye verebileceği zararları en aza indirmek veya ortadan kaldırmak.

Geçerli çevre mevzuatına, idari düzenlemelere ve yasal şartlara tam uyum sağlamak.

Müşterilerde, tedarikçilerde, çalışanlarda ve diğer ilgili taraflarda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak.

Tüm faaliyetlerimizde enerji ve diğer doğal kaynakları en etkin şekilde kullanarak tüketimi azaltmak ve tasarruf sağlamak.

ISO 14001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki uygulanabilir şartları yerine getirerek hedeflere ulaşmak ve sistemimizi sürekli olarak iyileştirmek.

Çevreye saygılı olmak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi uygulamak ana hedefimiz ve amacımızdır.

Bediroğlu Tekstil 2024 © Tüm Hakları Saklıdır.